QQ论(二十三岁作)

QQ之立,未知始于何时,或曰创于上世纪九十年也。自科技之兴,而有电话,异地皆可相通;自网络之兴,而有QQ,生人皆可相交。而电话之费多,QQ之费少,人多乐用QQ,非急事,则鲜用电话也。QQ,网络之一绝也!天下之大也,四方之殊也,人之多也,言之繁而难记也,而结网络以该之,而不觉其大矣;通网联以交之,而不觉其殊矣;立Q群以聚之,而不觉其多矣;定聊天记录以存之,而不觉其繁而难记矣。

为您推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部